BAWMY SIĘ MUZYKĄ!

Wczesnodziecięca edukacja muzyczna

Zajęcia muzyczne dla dzieci

Począwszy od pierwszego dnia życia doświadczenia zmieniają mózg. Właśnie w okresie niemowlęcym nabywane są umiejętności, które umożliwiają poznanie otaczającego świata i samych siebie. Słuchanie muzycznych dźwięków i brzmień, "śpiewające gaworzenie" piosenek, prowadzi do intensywnego połączenia komórek mózgowych. Uniwersalne oprogramowanie w "biokomputerze" niemowlęcia, służące nauce każdego dowolnego języka, rozpoznaje muzykę jako język i stwarza, zależnie od intensywności zajmowania się muzyką, warunki do tego, aby muzyka była rozpoznawana jako drugi język "ojczysty".

W wieku 4-5 lat dzieci poszerzają znacznie zasób słownictwa. W tym okresie czynne uczestnictwo w zajęciach muzycznych wspiera rozwój mowy, pomagając zrozumieć znaczenie słów. Powiązanie muzyki z ruchem pozwala maluchom lepiej koordynować ruchy poszczególnych części swojego ciała.

Warto też zwrócić uwagę na aspekt społeczny zajęć grupowych. Dzieci obcują ze swoimi rówieśnikami, zdobywając doświadczenia z zakresu zasad współżycia w zespole.

Dalsze informacje o naszych programach:

Niemowlaki w Krainie Dźwięków - dla niemowląt od 4. m-ca życia

Szkraby i Muzyka - dla dzieci od 18. m-ca życia do 4 lat

Cudowny Świat Muzyki - dla dzieci w wieku 4-6 lat

 

Zapisy przyjmujemy przez cały rok!

Godziny zajęć do uzgodnienia.